TAURON Wydobycie - Aplikacje - Portfolio Realizacji | e-direct

TAURON Wydobycie

Aplikacja wspomagająca proces oceny ryzyka na stanowisku pracy dla TAURON Wydobycie SA.

Aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka

Stworzenie na bazie systemu CMS Drupal aplikacji, która usprawni proces oceny ryzyka na stanowisku pracy w kopalniach Tauron Wydobycie.

TAURON Wydobycie - aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka
TAURON Wydobycie - aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka
TAURON Wydobycie - aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka
TAURON Wydobycie - aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka

Wdrożenie

TAURON Wydobycie po raz kolejny docenił jakość współpracy z e-direct i zlecił nam wykonanie aplikacji wspomagającej proces oceny ryzyka na stanowisku pracy. Dział programistów e-direct wykorzystując potencjał systemu Drupal, uruchomił i skonfigurował funkcjonalności aplikacji zgodnie z wymaganiami Klienta. Przygotowaliśmy design spójny z systemem identyfikacji naszego Klienta, a następnie gotowy do pracy system przekazaliśmy do testów. Efektem prac było wdrożenie systemu u Klienta, które poprzedziło szkolenie z obsługi aplikacji. Dostarczyliśmy system, który jest wydajny, przyjazny w obsłudze i gotowy do powdrożeniowej rozbudowy.

TAURON Wydobycie - aplikacja wspomagająca ocenę ryzyka

Etapy prac nad systemem

  • Analiza potrzeb Klienta oraz wybór odpowiednich rozwiązań.
  • Koncepcja sytemu, makiety i kreacja graficzna.
  • Programowanie rozwiązań serwisu, konfiguracja CMS.
  • Import danych.
  • Testowanie aplikacji.
  • Zamieszczenie na serwerze produkcyjnym.
  • Support techniczny.

Technologie

Projekt ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nim dostarczała użytkownikowi pozytywnych doświadczeń (user experience).

Własny, nowoczesny unikatowy i dostosowany do preferencji klienta design strony.

Wykorzystanie techniki kaskadowych arkuszy stylów CSS3.

Najnowszy standard wykorzystywany do tworzenia i prezentowania stron internetowych.

Wykorzystanie bibliotek zwiększających dostępność i pozwalających na stosowanie zaawansowanych animacji.

Zaprogramowanie dodatkowych funkcji w języku JS.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane