Proces realizacji projektów internetowych | Agencja e-direct
Jak wygląda nasz proces prac nad projektem?

Jak pracujemy nad projektami?

Research, opracowanie architektury informacji, projektowanie, wdrożenie. Proces, który zapewnia udane wdrożenia.

Proces realizacji projektów interaktywnych

Etap 1 - Określenie zakresu możliwości

Cele
 • Umożliwienie naszemu zespołowi holistycznego zrozumienia Państwa wizji i celów oraz lepszego wyczucia kluczowych kwestii
 • Zrozumienie istniejącej sytuacji.
 • Zapewnienie skutecznego planu i zasobów dla projektu.
 • Uzgodnienie zakładanych rezultatów.
Działania
 • Wywiad z klientem.
 • Okreslenie specyfiki firmy.
 • Gromadzenie informacji od osób zaangażowanych w realizację projektu.
 • Audyt technologiczny.
 • Analiza makrootoczenia.
Rezultaty

Dokument określający zakres możliwości:

 • Podsumowanie wszystkich otrzymanych przez nas informacji.
 • Cele i założenia do etapu koncepcji architektury informacyjnej i etapu projektowego.

Wszystkie powyższe rezultaty zostaną zaprezentowane Państwu w celu weryfikacji. Przed rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu powyższe rezultaty muszą zostać przez Państwa zaakceptowane.

Etap 2 - Architektura informacji

Cele
 • Zrozumienie oraz (w razie konieczności) usprawnienie istniejącego planu architektury informacyjnej.
 • Przetestowanie przepływu strony Web i WAP z punktu widzenia użytkownika oraz zaprezentowanie wyników Państwa zespołowi marketingowemu, produkcyjnemu i inżynieryjnemu. 
 • Zdefiniowanie i zaplanowanie treści stron zgodnej z wizją i celami oraz z potrzebami i oczekiwaniami użytkownika.
Działania
 • Opracowanie struktury strony.
 • Zdefiniowanie przepływu stron. 
 • Zdefiniowanie strategii w zakresie zawartości. 
 • Dobór rozwiązań funkcjonalnych.
 • Przetestowanie projektu funkcjonalnego i zawartości z punktu widzenia użytkownika. 
 • Opracowanie spisu zawartości.
 • Opracowanie treści merytorycznych.
 • Przygotowanie makiet.
Rezultaty

Rezultaty przewidziane w niniejszym etapie obejmują:

 • Projekt funkcjonalny - makiety (wireframes).
 • Dokumentację podsumowującą strategię w zakresie zawartości, w tym plan zasobów i struktury zawartości.
 • Spis zawartości. 
 • Specyfikacja funkcjonalna.

Wszystkie powyższe rezultaty są prezentowane w celu weryfikacji przez zespół marketingowy, produkcyjny i inżynieryjny klienta. Przed rozpoczęciem realizacji kolejnego etapu powyższe rezultaty muszą zostać zaakceptowane.

Etap 3 - Projektowanie wizualne

Cele

W ramach realizacji projektu opracowujemy również koncepcję wizualną . Etap 3 polega na zastosowaniu zasad projektowych do internetowych środków przekazu w celu opracowania strategii e-biznesowej, zawartości, architektury i funkcjonalności. Cele tego etapu to:

 • Zgłębienie projektu, skopiowanie instrukcji oraz opracowanie wizualnych szablonów projektowych dla wizji i celów oraz potrzeb i oczekiwań użytkownika
 • Opracowanie wskazówek dla przyszłych autorów, projektantów i osób opracowujących zawartość strony.

Jest to proces wielokrotny i w kluczowych momentach zostaną Państwo poproszeni o dostarczenie informacji zwrotnych.

Działania
 • Zebranie informacji od projektantów i autorów. 
 • Opracowanie instrukcji projektowych i ich przykładów. 
 • Testowanie nieformalne projektu z punktu widzenia użytkownika.
 • Rozbudowanie projektu.
 • Wskazówki dla stylu wizualnego.
 • Wskazówki dla tekstów.
 • Przekazanie osobom wdrażającym.
Rezultaty

W wyniku realizacji tego etapu zapewnimy: 

 • Brief kreatywny.
 • Koncepcja realizacji projektu wraz z przykładami.
 • Wskazówki w stylu interaktywnym dla projektu i treści.
 • Dokumentacja procesów biznesowych wraz z Mapami procesów głównych oraz wspierających.
 • Strategia promocji.
 • Specyfikacja techniczna wymagań systemowych.
 • Plan wdrożenia.
 • Całodzienne spotkanie informacyjne dla zespołu wdrożeniowego.

Powyższe rezultaty zostaną Państwu przedstawione i zweryfikowane przy uwzględnieniu waszych uwag przed zamknięciem projektu.

Etap 4 — Realizacja projektu

Cele

Etap 4 to realizacja projektu według ustalonych przez Państwo standardów. Cele tego etapu to:

 • wykonanie aplikacji.
 • testowanie wykonanej aplikacji.
 • uruchomienie aplikacji na serwerze produkcyjnym. 
 • wykonanie testów aplikacji.

Głównym celem tego etapu jest oddanie w pełni funkcjonalnego oprogramowania.

Działania
 • Realizacja projektu w oparciu o zwinną metodykę prowadzenia projektów (Agile).
 • Konsultowanie zadań dla programistów.
 • Codzienne spotkanie z programistami.
 • Retrospektywa etapów wykonanych prac.
 • Udostępnianie działających funkcjonalności.
 • Wprowadzenie treści
 • Testy funkcjonalne.
Rezultaty

W wyniku realizacji tego etapu zapewnimy: 

 • W pełni funkcjonalną aplikację uruchomioną we wskazanej przez Państwa lokalizacji.

Powyższe rezultaty zostaną Państwu przedstawione i zweryfikowane przy uwzględnieniu waszych uwag przed zamknięciem projektu.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane