Informacja o projekcie POKL współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego | e-direct

Informacja o projekcie POKL

Człowiek - Najlepsza Inwestycja !

e-direct Sp. z o.o. w Opolu realizuje projekt „ Podnoszenie kwalifikacji pracowników i właścicieli firmy e-direct ”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników  i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw. NR Projektu POKL.08.01.01-16-059/10-00

Celem ogólnym projektu „ Szkolenia dla pracowników i właścicieli firmy e-direct " jest wzrost konkurencyjności firmy e-direct na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznym. Cel projektu zgodnie z kryteriami S.M.A.R.T. osiągnięty zostanie poprzez uczestnictwo wszystkich pracowników wraz z właścicielami firmy w szerokim zakresie szkoleń specjalistycznych, interpersonalnych oraz językowych w okresie od lipca 2010r. do września 2011, a przez to dostosowanie wiedzy i kwalifikacji do zmieniających się realiów rynku.

www.efs.gov.pl

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane