PKO BP - ZNB - Aplikacje - Portfolio Realizacji | e-direct

PKO BP - ZNB

System zarządzania nieruchomościami ZNB, dla największego banku w Polsce - PKO BP.

Wspomaga zarządzanie nieruchomościami

PKO Bank Polski zlecił nam przygotowanie i aktywny udział we wdrożeniu razem z wewnętrznym działem IT aplikację, która usprawni oraz w wielu przypadkach zautomatyzuje zarządzanie wszystkimi nieruchomościami banku.

PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB
PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB
PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB
PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB
PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB

Aplikacja i wdrożenie

Stanęliśmy przed jednym z większych wyzwań z jakimi mieliśmy przyjemność się dotychczas zmierzyć - stworzyć zaawansowaną aplikację dla największego banku w Polsce. Dzięki doświadczeniu programistów, analityków i architektów e-direct, byliśmy w stanie stworzyć system, który spełnił wszystkie wymagania naszego Klienta. Przygotowana aplikacja, po wielu iteracjach i pozytywnym przejściu przygotowanych scenariuszy testowych, została z powodzeniem wdrożona w banku. Ze swojej strony zapewniliśmy także szkolenie z obsługi systemu dla kilkudziesięciu pracowników Klienta oraz zagwarantowaliśmy wsparcie powdrożeniowe.

PKO BP - System Zarządzania Nieruchomościami ZNB

Etapy prac nad systemem

  • Analiza potrzeb Klienta oraz wybór odpowiednich rozwiązań.
  • Koncepcja sytemu, makiety i prototypy.
  • Programowanie rozwiązań systemu.
  • Integracja z systemami zewnętrznymi oraz import danych.
  • Opracowanie scenariuszy testowych i testowanie aplikacji.
  • Przygotowanie dokumentacji systemu.
  • Zamieszczenie na serwerze produkcyjnym.
  • Support techniczny.

Technologie

Projekt ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nim dostarczała użytkownikowi pozytywnych doświadczeń (user experience).

Zaprogramowanie dodatkowych funkcji w języku JS.

Platforma programistyczna opracowana przez Microsoft.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane