AON Aukcje - Aplikacje - Portfolio Realizacji | e-direct

AON Aukcje

Platforma aukcyjna dla AON Polska umożliwiająca przeprowadzanie aukcji samochodów oraz innych środków trwałych.

Cel

Stworzenie elastycznej platformy aukcyjnej umożliwiającej sprzedaż samochodów oraz innych środków trwałych dla AON Services Polska. 

AON Services - platforma aukcyjna
AON Services - platforma aukcyjna
AON Services - platforma aukcyjna

Rezultat

Wykorzystując nasze doświadczenie w realizacji platform i systemów zakupowo-sprzedażowych, zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy system zgodny ze wszystkimi wymaganiami Klienta. Nasz dział programistów JAVA zadbał o zapewnienie elastycznych i skalowalnych rozwiązań, które pozwolą na dalszą rozbudowę systemu. Wierzymy, że system dostarczony firmie AON Services Polska pozwoli Klientowi osiągnąć wymierne korzyści biznesowe.

AON Services - platforma aukcyjna

Działania

  • Projekt UX.
  • Analiza specyfikacji funkcjonalnej.
  • Programowanie rozwiązań platformy.
  • Wdrożenie zakładanych funkcjonalności.
  • Przygotowanie wersji testowej platformy.
  • Testy wewnętrzne i zewnętrzne aplikacji.
  • Zamieszczenie na serwerze produkcyjnym.
  • Support techniczny.

Technologie

Projekt ze szczególnym zwróceniem uwagi na to, aby interakcja z nim dostarczała użytkownikowi pozytywnych doświadczeń (user experience).

Wykorzystanie techniki kaskadowych arkuszy stylów CSS3.

Wykorzystanie bibliotek zwiększających dostępność i pozwalających na stosowanie zaawansowanych animacji.

Java - obiektowy język programowania stworzony przez Sun Microsystems.

Twoje zgłoszenie jest przetwarzane